Kancelaria - Doradztwo korporacyjne

Tworzenie spółek, M&A, przekształcenia, podziały
likwidacja, upadłość
bieżąca obsługa korporacyjna

Kancelaria - J.S.T i spółki komunalne

Obsługa J.S.T., prywatyzacja, przekształcenia zakładów, odpady, transport, gospodarka mieszkaniowa, energetyka cieplna

Kancelaria - Wodociągi i kanalizacja

Stała obsługa, postępowania antymonopolowe,
ochrona środowiska,
taryfy, urządzenia przesyłowe

Kancelaria - Infrastruktura i inwestycje

Zamówienia publiczne, PPP i koncesje,
nieruchomości,
proces budowlany i inwestycyjny

Kancelaria - Obsługa prawna przedsiębiorstw

Kontrakty handlowe, prawo pracy,
spory sądowe, windykacja,
postępowania administracyjne, podatki

Dwuletni kontrakt na doradztwo prawne w ramach projektu budowy spalarni odpadów w Poznaniu

W dniu 29 kwietnia 2014 r. Kancelaria zawarła umowę z międzynarodową firmą doradczą Mott MacDonald, na podstawie której będzie udzielała przez najbliższe dwa lata wsparcia prawnego dla Miasta Poznania w ramach świadczenia przez Mott MacDonald usługi Pomocy Technicznej dla projektu pn. „System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania”.

W ramach przedmiotowego Programu Miasto Poznań, w formule PPP i przy jednoczesnym wsparciu środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, realizuje pionierski w skali kraju projekt budowy instalacji do termicznego przekształcania frakcji resztkowej zmieszanych odpadów komunalnych (Spalarni odpadów).

Wartość projektu przekracza 1 miliard złotych.