Publikacje

Kancelaria reprezentuje lubuską gminę w znaczącym sporze z generalnym wykonawcą projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności

Kancelaria podjęła się reprezentacji gminy z województwa lubuskiego w sporze z generalnym wykonawcą projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności, w ramach którego miała zostać skanalizowana znaczna część gminy. Projekt obejmuje ponadto modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę stacji uzdatniania wody. Umową z generalnym wykonawcą została wypowiedziana przez Gminę w lipcu 2012 r. z powodów leżących po stronie wykonawcy. Wartość projektu wynosi ponad 106 mln zł.