Publikacje

Historia

Funkcjonujemy na rynku usług prawniczych ponad 40 lat. Założyciel Kancelarii Zygmunt Jerzmanowski jest radcą prawnym od roku 1976. W toku wieloletniej kariery zawodowej był radcą prawnym urzędów administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni i spółek prawa handlowego.

Do kamieni milowych rozwoju naszej kancelarii zaliczają się:

  • 1970 r. - rozpoczęcie przez Zygmunta Jerzmanowskiego świadczenia usług prawniczych,
  • 1976 r. - uzyskanie przez Zygmunta Jerzmanowskiego uprawnień zawodowych radcy prawnego,
  • 1987 r. - otwarcie przez Zygmunta Jerzmanowskiego działalności w zakresie doradztwa organizacyjno-prawnego, a w 1990 r. firmy konsultingowej BUSINESS EXPERT (www.businessexpert.pl), specjalizującej się w przekształceniach restrukturyzacji, prywatyzacji i konsolidacji podmiotów (aktualnie Centrum Konsultingu Business Expert sp. z o.o. sp. k.),
  • 2002 r. - nadanie Kancelarii Zygmunta Jerzmanowskiego nazwy BUSINESS LEX, co stanowiło wyraz kontynuacji profilu prawnego firmy konsultingowej BUSINESS EXPERT,
  • 2007 r. - założenie spółki komandytowej pod firmą Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.