Publikacje

Od założyciela

Ostatnie lata to systematyczne podnoszenie poprzeczki kancelariom prawniczym przez ich klientów. Oczekiwanie aby usługi prawne cechował profesjonalizm i wysoka jakość oraz szybka reakcja na pojawiające się problemy jest już aktualnie czymś zupełnie naturalnym. Obecnie prawnicy mają odznaczać się nie tylko skutecznością i szerokim i wszechstronnym doświadczeniem, ale przede wszystkim mają rozumieć potrzeby klientów i znać ich branże. Mają doradzać nie tylko pod kątem prawnym, ale również biznesowym. Mają rozumieć potrzeby współczesnego obrotu gospodarczego oraz kreatywnie uczestniczyć w tworzeniu i realizacji strategii zapewniających powodzenie klientów, indywidualnie traktując każde przedsięwzięcie. Mają także znać techniki negocjacyjne a nawet medialne.

Kancelarie obsługujące sektor publiczny mają znać realia komunalne i rozumieć mentalność radnych, posiadając zdolność komunikowania się z większymi gremiami. Kancelarie obsługujące sektor prywatny mają rozumieć potrzeby przedsiębiorców gospodarujących i ryzykujących swoim prywatnym majątkiem.

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. została zbudowana w oparciu o dogłębną diagnozę potrzeb i oczekiwań podmiotów funkcjonujących w sektorach publicznym i prywatnym. W tym zakresie zaprocentowały wieloletnie doświadczenia jej założyciela w świadczeniu usług prawnych na rzecz obu sektorów.

Bazujemy na efektach synergicznych czerpanych ze współpracy z różnymi sektorami gospodarki i różnymi branżami. Znając potrzeby jednostek samorządu terytorialnego wiemy jak doradzać współpracującym z nimi przedstawicielom podmiotów prywatnych. I odwrotnie, pracując na rzecz podmiotów prywatnych, rozumiemy ich potrzeby i wiemy jak doradzać jednostkom samorządu terytorialnego i spółkom z ich udziałem (tworzącym klimat do inwestowania i zaspokajającym podstawowe potrzeby bytowe mieszkańców).

Synergię budujemy także na współpracy z firmami należącymi do naszej grupy firm doradczych. Stawiamy na kompleksowość usług obejmującą możliwość udzielenia w razie potrzeby wsparcia o charakterze ekonomiczno-finansowym i rzeczoznawczym.

W pędzie zmian obserwowanych na rynku usług prawniczych jedno się nie zmieniło. Nadal bezpieczeństwo i zaufanie to główne filary efektywnej współpracy prawnika z klientem. Na tych filarach od lat budujemy swoją markę, wzmacniając ją poprzez identyfikację i spełnianie pozostałych, ciągle się zmieniających oczekiwań naszych klientów.

Zapraszam Państwa do bliższego zapoznania się z naszą ofertą i późniejszej współpracy. Liczę, że obdarzą nas Państwo takim zaufaniem, jakim każdego dnia obdarzają nas inni klienci.

Z poważaniem

r. pr. Zygmunt Jerzmanowski