Publikacje

Polityka cenowa

Kancelaria stosuje różne systemy wynagrodzeń za swoje usługi, w zależności od rodzaju, wymiaru i pracochłonności danej usługi. I tak:

  • w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych kancelaria stosuje:
    • wynagrodzenie ryczałtowe, uwzględniające wielkość podmiotu obsługiwanego, ilość spraw sądowych, częstotliwość bytności w siedzibie podmiotu oraz pracochłonność innych czynności,
    • na życzenie klienta w rozliczeniu może być stosowany system wynagrodzeń czasowych, oparty na iloczynie ilości czasu poświęconego klientowi i określonej stawki godzinowej,
    • jeszcze inną opcją jest wynagrodzenie ryczałtowe z limitem godzin, polegające na tym, że po przekroczeniu limitu godzin pracy, za które płacony jest ryczałt, honorarium za prowadzenie dalszych czynności oblicza się według stawek godzinowych,
  • w zakresie spraw windykacyjnych Kancelaria najczęściej stosuje stawki urzędowe,
  • w zakresie opinii, ekspertyz, projektów, aktów, kontraktów handlowych itp. obowiązują ceny umowne dla każdej oddzielnej pracy,
  • w zakresie obsługi procesów przekształceniowych, prywatyzacyjnych i konsolidacyjnych obowiązują ceny umowne, zależne od długości procesu, częstotliwości kontaktów, negocjacji, czasochłonności poszczególnych czynności. W danym przypadku może być brana pod uwagę premia za sukces.