Publikacje

Kluczowe lub precedensowe projekty i postępowania

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat nasi prawnicy uczestniczyli w setkach transakcji gospodarczych i procesów sądowych. Na szczególną uwagę zasługuje obsługa prawna ponad 50 postępowań prywatyzacyjnych oraz około 800 procesów restrukturyzacyjnych, a także szeroka aktywność na polu tworzenia nowych podmiotów (blisko 400), konsolidacji (fuzji i przejęć) oraz stałej obsługi prawnej przedsiębiorców.

Spośród projektów i postępowań, w których uczestniczyliśmy w ciągu ostatnich lat na szczególną uwagę zasługują: