Publikacje

Fuzja 21 przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych Dorzecza Parsęty

Działając na zlecenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Kancelaria kompleksowo obsłużyła proces fuzji 21 przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych leżących na obszarze Dorzecza Parsęty, prowadzący do utworzenia z nich trzech wielogminnych spółek prawa handlowego.

Fuzję przeprowadzono w celu pozyskania środków unijnych opiewających na kwotę ok. 600 mln zł.

Przedmiotowy projekt był jednym z największych w Polsce projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności.

Kierownikiem projektu ze strony Kancelarii był Zygmunt Jerzmanowski.