Publikacje

Prywatyzacja PEC w Płocku

Prawnicy Kancelarii doradzali Miastu Płock przy prywatyzacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Płocku.

4 listopada 2005 r. podpisano umowę zbycia 85% udziałów na rzecz fińskiej spółki FORTUM Heat sp. z o.o.

Cena zbycia udziałów opiewała na 48 mln złotych.

W ramach pakietu socjalnego pracownikom zapewniono 36-miesięczną gwarancję zatrudnienia. Dodatkowo Inwestor zapewni dla każdego pracownika 19.000,00 zł brutto w ramach bonusów na specjalny fundusz pracowniczy.