Publikacje

Prywatyzacja PEC w Kutnie

Prawnicy Kancelarii doradzali Miastu Kutno przy prywatyzacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Kutnie.

25 marca 2009 r. podpisano umowę zbycia 85% udziałów na rzecz ECO Opole S.A.

PEC Kutno sp. z o.o. wytwarza ciepło, na potrzeby mieszkańców 50-tysięcznego miasta, w dwóch ciepłowniach o łącznej mocy zamówionej 75 MW. Roczna sprzedaż kształtuje się na poziomie 430 tys. GJ. W spółce pracują 153 osoby.

Po systemie ciepłowniczym w Opolu, jest to aktualnie największy system ciepłowniczy w grupie kapitałowej ECO, działającej na obszarze 8 województw i 44 gmin. Przedmiotowa akwizycja - dotychczas druga pod względem wielkości, spośród zrealizowanych przez ECO Opole - jest elementem strategii Spółki i ważnym krokiem w jej rozwoju.

Transakcję zamknięto na poziomie 28,6 mln złotych. Wynegocjowano ponadto pakiet inwestycyjny na lata 2009 - 2013 na poziomie przekraczającym 15 mln złotych.