Publikacje

PPP w zakresie budowy i eksploatacji składowiska odpadów w Czempiniu

Kancelaria była doradcą organizacyjno-prawnym Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z siedzibą w Czempiniu w toku negocjacji i przygotowywania umów dotyczących budowy i przyszłej eksploatacji składowiska odpadów o znaczeniu ponadregionalnym.

W wyniku negocjacji zostały zawarte z inwestorem zagranicznym TEW Entsorgung GmbH&Co.KG w Porta Westfalia dwie umowy: w sprawie powierzenia wykonania zadania własnego (Związku) w zakresie gospodarki odpadami oraz umowa dzierżawy terenu, na którym wybudowane zostanie przez Inwestora z jego środków przedmiotowe składowisko.

Projekt miał charakter partnerstwa publiczno-prywatnego.