Publikacje

PPP w zakresie wyboru operatora statków rzecznych w Nowej Soli


Tymoteusz Płonka
profil
publikacje
projekty

Prawnicy Kancelarii doradzali Gminie Nowa Sól - Miasto w procedurze partnerstwa publiczno-prywatnego zmierzającej do wyłonienia operatora statków rzecznych.

Obsługa obejmowała w szczególności:

  • doradztwo przy przygotowywaniu specyfikacji technicznej oraz wymagań w zakresie funkcjonalności, cech usługi, poziomu jakości itp. oraz treści ogłoszenia o wszczęciu procedury,
  • udział w spotkaniach roboczych i spotkaniach z przedstawicielami instytucji oraz negocjcjach z kandydatami,
  • przygotowywanie wszelkich dokumentów związanych z obsługą procedury PP-P,
  • uczestnictwo w pracach komisji oceniającej oferty,
  • przygotowanie projektu umowy PP-P.