Publikacje

Doradztwo na rzecz światowego koncernu FCC przy postępowaniu koncesyjnym w Będzinie

Prawnicy Kancelarii doradzali dwóm spółkom należącym do grupy kapitałowej hiszpańskiej spółki Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (www.fcc.es), tj. Aqualia S.A. (www.aqualia.es) i Severomoravské Vodovody a Kanalizace Ostrava a.s. (www.smvak.cz) w postępowaniu o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Będzina. Był to precedensowy projekt oparty o nowo wprowadzoną ustawę z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

FCC jest światowym potentatem działającym w sektorze komunalnym. Podstawowa działalność FCC skupia się w branżach: wodociągowo-kanalizacyjnej, gospodarki odpadami, produkcji cementu, odnawialnych źródeł energii, realizacji projektów infrastrukturalnych itp. W dniu podpisywania umowy Spółka działała w 54 krajach na całym Świecie i zatrudniała 93.510 pracowników. Jej przychody w 2008 r. opiewały na 14.016 miliardów euro, z czego 43% pochodziło spoza Hiszpanii (głównie Europy i USA).

Spółką z grupy kapitałowej FCC zajmującą się gospodarką wodno-ściekową jest Aqualia S.A. Pod względem wielkości, jest ona piątym na Świecie podmiotem funkcjonującym w tej branży. Aqualia działa na terenie 850 gmin, obsługując 23.000.000 mieszkańców.

Na terenie Czech, Spółka działa za pośrednictwem swojej spółki zależnej - SmVak.

Kierownikiem projektu był Zygmunt Jerzmanowski