Publikacje

MWiK w Chodzieży - obsługa prawna wszystkich postępowań przetargowych przeprowadzanych w ramach znaczącego projektu unijnego

Kancelaria doradzała spółce MWIK w Chodzieży w zakresie zamówień publicznych przy przetargach w ramach projektu rozbudowy systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Chodzież” współfinansowanego z Funduszu Spójności. Wartość projektu 67 mln zł. Współpraca trwa od 2011 r.