Publikacje

Skuteczna reprezentacja Miasta Poznania w postępowaniu sądowo-administracyjnym dot. decyzji środowiskowej dla spalarni odpadów

Kancelaria skutecznie reprezentowała Miasto Poznań w postępowaniu sądowo-administracyjnym dotyczącym Decyzji Prezydenta Miasta Poznania ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji termicznego przekształcania frakcji resztkowej zmieszanych odpadów komunalnych (spalarni odpadów). Sprawa zakończyła się wyrokiem utrzymującym w mocy zaskarżoną decyzję.

Postępowanie miało dla Miasta Poznania ogromne znaczenie ponieważ uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia w procesie stanowiło warunek wszczęcia procedury partnerstwa publiczno-prywatnego na wybór inwestora, który zrealizuje spalarnię odpadów w Poznaniu.