Publikacje

Stała obsługa prawna Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania

Od 2009 r., na podstawie stałej umowy, Kancelaria doradza kompleksowo Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania, przede wszystkim w kwestiach związanych z gospodarką wodociągowo – kanalizacyjną, systemem gospodarki odpadami komunalnymi oraz w negocjacjach z inwestorami zewnętrznymi realizującymi projekty deweloperskie na terenie Miasta Poznania.