Publikacje

Kompleksowa obsługa procesu odpłatnego przejęcia ponad stu urządzeń wod.-kan. w Gminie Lubin

Kancelaria przygotowała i przeprowadziła w imieniu Gminy Lubin proces odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych z własnych środków przez osoby trzecie (ponad 100 urządzeń). Obsługa miała charakter prawny, funkcjonalny i techniczny.

Proces miał miejsce w latach 2008-2010.

Kierownikiem projektu był Łukasz Ciszewski.