Publikacje

Opracowanie koncepcji nawiązywania przez inwestora prywatnego (Ekowodrol sp. z o.o.) współpracy z gminami prowadzącej do tworzenia wspólnych spółek

Kancelaria przygotowała w 2011 r. dla znaczącej spółki z sektora budowlanego Ekowodrol sp. z o.o. analizę prawnych modeli nawiązywania przez inwestora prywatnego współpracy z gminami, której efektem ma być powstawanie wspólnych spółek wodociągowo-kanalizacyjnych.