Publikacje

Aktualne oferty

Prowadzimy proces rekrutacji ciągłej, tj. na bieżąco zbieramy zgłoszenia kandydatów ale analizujemy je tylko wówczas, gdy w Kancelarii pojawia się wakat albo inna potrzeba powiększenia zespołu. Prosimy zatem nie mieć nam za złe braku niezwłocznej odpowiedzi na Państwa zgłoszenie. Może on wynikać z tego, że Państwa zgłoszenia w danym momencie w ogóle nie poddajemy analizie. Bardzo jednak możliwe, że będzie ono przeanalizowane (i odpowiemy na nie) po pewnym (krótszym lub dłuższym) czasie.

W ramach rekrutacji ciągłej poszukujemy:

1. Studenta III - V roku studiów prawniczych - do działu windykacji

Oferujemy płatną praktykę z możliwością nawiązania w przyszłości stałej współpracy.

Wymagania:

 • zainteresowania z zakresu prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego,
 • znajomość procedury cywilnej,
 • gotowość do wykonywania pracy windykacyjnej,
 • wysokie umiejętności redagowania pism,
 • bardzo dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego. 

2. Radcy prawnego, aplikanta radcowskiego, prawnika specjalizującego się w prawie podatkowym

Oferujemy możliwość nawiązania stałej współpracy.

Wymagania: 

 • bardzo dobra znajomość przepisów podatkowych,
 • doświadczenie z zakresu doradztwa podatkowego,
 • mile widziane uprawnienia doradcy podatkowego,
 • wysokie umiejętności redagowania pism,
 • komunikatywność,
 • znajomość przynajmniej jednego języka obcego. 

3. Radcy prawnego lub aplikanta radcowskiego z doświadczeniem z zakresu obsługi jednostek samorządu terytorialnego lub spółek komunalnych

Oferujemy możliwość nawiązania stałej współpracy.

Wymagania: 

 • doświadczenie z zakresu obsługi jednostek samorządu terytorialnego lub spółek komunalnych,
 • dobra znajomość prawa samorządowego, realiów samorządowych,
 • znajomość procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej,
 • zainteresowania z zakresu prawa publicznego gospodarczego,
 • wysokie umiejętności redagowania pism, w tym uchwał organów samorządu terytorialnego oraz pism procesowych,
 • umiejętność weryfikowania i sporządzania kontraktów handlowych,
 • komunikatywność,
 • bardzo dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego. 

4. Radcy prawnego lub aplikanta radcowskiego z doświadczeniem przy obsłudze transakcji kapitałowych, M&A i procedur restrukturyzacyjnych

Oferujemy możliwość nawiązania stałej współpracy.

Wymagania:

 • doświadczenie z zakresu obsługi transakcji kapitałowych (zbywanie udziałów lub akcji spółek prawa handlowego, zbywanie przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, fuzje, przejęcia, podziały i przekształcenia przedsiębiorstw),
 • dobra znajomość prawa spółek, prawa cywilnego, prawa gospodarczego publicznego i prywatnego,
 • doświadczenie przy due diligence, negocjacjach itp.
 • umiejętność weryfikowania i sporządzania umów transakcyjnych,
 • komunikatywność,
 • bardzo dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego. 

5. Radcy prawnego lub aplikanta radcowskiego z doświadczeniem z zakresu obsługi zamówień publicznych / projektów infrastrukturalnych / PPP, postępowań koncesyjnych na roboty budowlane lub usługi

Oferujemy możliwość nawiązania stałej współpracy.

Wymagania:

 • doświadczenie z zakresu obsługi projektów infrastrukturalnych / zamówień publicznych / PPP / koncesji na roboty budowlane lub usługi
 • dobra znajomość prawa spółek, prawa cywilnego, prawa gospodarczego publicznego i prywatnego,
 • umiejętność sporządzania pism procesowych,
 • umiejętność weryfikowania i sporządzania kontraktów,
 • wysokie umiejętności redagowania pism,
 • komunikatywność,
 • bardzo dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego. 

6. Radcy prawnego lub aplikanta radcowskiego z doświadczeniem lub zainteresowaniami z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki badań klinicznych)

Oferujemy możliwość nawiązania stałej współpracy.

Wymagania: 

 • doświadczenie lub zainteresowania z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki badań klinicznych),
 • dobra znajomość prawa spółek i prawa cywilnego,
 • umiejętność sporządzania pism procesowych,
 • umiejętność weryfikowania i sporządzania kontraktów,
 • wysokie umiejętności redagowania pism,
 • komunikatywność,
 • bardzo dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego.

7. Radcy prawnego lub aplikanta radcowskiego z doświadczeniem z zakresu stałej obsługi przedsiębiorstw

Oferujemy możliwość nawiązania stałej współpracy.

Wymagania:

 • minimum 2-letnie doświadczenie z zakresu stałej obsługi przedsiębiorstw (występowanie w charakterze osoby kontaktowej / opiekuna klienta),
 • dobra znajomość prawa spółek, prawa cywilnego i prawa pracy,
 • umiejętność sporządzania pism procesowych,
 • umiejętność weryfikowania i sporządzania kontraktów handlowych,
 • wysokie umiejętności redagowania pism,
 • komunikatywność,
 • bardzo dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego. 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.