Publikacje

Ranking "Rz" - Kancelaria w gronie 10 największych wielkopolskich kancelarii

Według rankingu kancelarii prawnych opublikowanego w dniu 18.04.2013 r. przez dziennik "Rzeczpospolita", Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. znalazła się w gronie dziesięciu największych wielkopolskich kancelarii.

Ten wynik oznacza awans w stosunku do roku ubiegłego i świadczy o systematycznym rozwoju naszej kancelarii, któremu nie stoi na przeszkodzie światowy kryzys gospodarczy.

Rozwój Kancelarii nie byłby możliwy bez naszych klientów. Ciesząc się z sukcesu, jednocześnie kierujemy na ręce wszystkich Państwa wyrazy podziękowania za zaufanie i współpracę, dzięki którym możemy się rozwijać, tak aby stale podnosić standard, jakość i kompleksowość świadczonych na Państwa rzecz usług.

Z wyrazami szacunku,

Wspólnicy kancelarii