Publikacje

Awans Kancelarii w rankingu "Rz"

Według rankingu kancelarii prawnych opublikowanego w dniu 17.04.2014 r. przez dziennik "Rzeczpospolita", Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. znajduje się na 9. miejscu wśród największych wielkopolskich kancelarii.

W rankingu ogólnopolskim (według liczby adwokatów i radców prawnych), Kancelaria awansowała aż o 20 pozycji.

Rankingowy awans w stosunku do roku ubiegłego (i lat poprzednich) świadczy o systematycznym rozwoju naszej kancelarii, któremu nie stoją na przeszkodzie światowe zawirowania gospodarcze.

Oczywiście rozwój Kancelarii nie byłby możliwy bez naszych klientów. Jak co roku, ciesząc się z sukcesu, jednocześnie kierujemy na ręce wszystkich Państwa wyrazy podziękowania za zaufanie i współpracę, dzięki którym możemy się rozwijać, tak aby stale podnosić standard, jakość i kompleksowość usług świadczonych na Państwa rzecz.

Z wyrazami szacunku,

Wspólnicy kancelarii