Publikacje

Kancelaria współorganizatorem konferencji pn. „Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki”

W dniach 29-30.09.2016 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa pn. „Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki”. Obrady połączone zostały z jubileuszem 45 – lecia pracy zawodowej Pani prof. dr hab. Bożeny Popowskiej oraz zbliżającymi się 90 – tymi urodzinami Pani prof. dr hab. Teresy Rabskiej – jednej z twórców reformy samorządu terytorialnego oraz zasłużonej obywatelki Miasta Poznania.

Jednym ze współorganizatorów konferencji była nasza kancelaria. Także jeden z referatów (pt. „Kontrola uchwały rady gminy w sprawie zatwierdzenia albo odmowy zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków”) wygłosił przedstawiciel naszej kancelarii - mec. Łukasz Ciszewski. 

Więcej ->tutaj.