Publikacje

Rejestracja połączenia poznańskich TBS-ów

Ze skutkiem na dzień 30.06.2009 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu zarejestrował połączenie trzech poznańskich towarzystw budownictwa społecznego, tj.:

  • Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.,
  • Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Nasz Dom" sp. z o.o.,
  • Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Wielkopolska" sp. z o.o.

Tym samym, zakończył się blisko roczny okres konsolidacji spółek, którego spodziewane korzyści ekonomiczne dla Miasta Poznań mają opiewać na kwotę ok. 1 mln zł rocznie.

Połączenie nastąpiło przez przejęcie, na podstawie art. 492 par. 1 pkt 1 K.s.h. W ramach jednej procedury połączeniowej PTBS sp. z o.o. przejął TBS "Nasz Dom" sp. z o.o. i TBS "Wielkopolska sp. z o.o. W fazie rejestrowej Sąd nie dopatrzył się żadnych braków formalnych.

Łączna wartość sum bilansowych łączących się spółek, według stanu na dzień sporządzenia planu połączenia, wynosiła ok. 550.000.000,00 zł. 

Doradcą TBS-ów, obsługującym od strony prawnej całość wdrożeniową procesu połączenia spółek (począwszy od przygotowania planu połączenia spółek wraz z załącznikami i reszty niezbędnej dokumentacji, poprzez przygotowanie i obsługę fazy właścicielskiej połączenia, a skończywszy na reprezentacji sądowej na etapie rejestrowym) była nasza kancelaria.