Publikacje

Zakończenie 3-etapowej procedury przekształceniowej (tworzącej strukturę "sp. z o.o. & Co. sp. k.")

Z dniem 15.04.2010 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu zarejestrował przekształcenie spółki jawnej z udziałem spółki z o.o. działającej w branży budownictwa drogowego w spółkę komandytową.

Tym samym zakończył się kilkumiesięczny, trójetapowy proces przekształceniowy, który miał na celu stworzenie z dwóch niepowiązanych ze sobą spółek (spółki z o.o. i spółki jawnej) struktury spółki komandytowej z udziałem spółki z o.o., zapewniającej dotychczasowym właścicielom największe bezpieczeństwo prawne oraz optymalizację podatkową.

Na poszczególnych etapach procedury przeprowadzono następujące czynności:

  • opracowanie strategii i zaprojektowanie struktury transformacji,
  • przeanalizowanie skutków podatkowych przekształcenia,
  • wprowadzenie do umowy spółki z o.o. niezbędnych dla przekształcenia zmian,
  • obsługę prawną przystąpienia spółki z o.o. w charakterze wspólnika do spółki jawnej (zmianę umowy spółki, wniesienie aportu, przekazanie pracowników itp.),
  • obsługę prawną przekształcenia spółki jawnej z udziałem spółki z o.o. w spółkę komandytową z udziałem spółki z o.o. jako komplementariusza.

Całość procesu przekształceniowego obsługiwali prawnicy Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.