Publikacje

Wygrana kancelarii w sprawie o odwołanie likwidatora spółki z o.o.

Prawomocnym postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 27.03.2014 r. doszło do odwołania likwidatora spółki z o.o. i powołania na jego miejsce reprezentowanego przez naszą kancelarię wspólnika. Zmiana na stanowisku likwidatora (niemożliwa w innym trybie - zgodnie z umową spółki likwidator był powołany na czas nieokreślony a wspólnicy, posiadający po 50% udziałów nie mogli się porozumieć co do jego zmiany) jest kluczowa dla dalszego przebiegu procesu likwidacyjnego.

Zakończone postępowanie jest jednym z wielu postępowań wynikłych na tle sporu wspólników spółki z o.o., w którym po stronie jednego ze wspólników występuje Kancelaria.

Sprawę w imieniu Kancelarii prowadziła mec. Maria Narkiewicz.