Publikacje

Kancelaria obejmuje stałą obsługą 2 duże wielogminne przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne

W czerwcu 2012 r. Kancelaria zawarła umowy stałej obsługi prawnej z dwoma dużymi, wielogminnymi przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi z województw: dolnośląskiego i zachodniopomorskiego, tj. Wałbrzyskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. oraz Wodociągami Zachodniopomorskimi sp. z o.o.

WPWiK, którego 100% udziałów należy do Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji świadczy usługi na terenie 11 gmin w 3 powiatach. Wodociągi Zachodniopomorskie świadczą usługi na terenie 28 gmin w 9 powiatach.