Publikacje

W przygotowaniu książka "Problemy Gospodarki i Przedsiębiorstw Wodociągowo-Kanalizacyjnych"

W przygotowaniu wydanie książki dla gmin i przedsiębiorstw komunalnych pt: "Problemy Gospodarki i Przedsiębiorstw Wodociągowo-Kanalizacyjnych" przedstawiającej aktualne problemy prawno-organizacyjne tej sfery, a w tym problemy wynikające z nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, problemy przekształceń i form organizacyjnych przedsiębiorstw wodociągowych, oraz problemy związane z ochroną konkurencji i konsumenta.

Będzie to praca zbiorowa pod redakcją Zygmunta Jerzmanowskiego, a w zespole autorów znajdą się znani i cenieni eksperci gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, tacy jak: Paweł Chudziński, Łukasz Ciszewski, Kazimierz Łątkowski, Mirosław Krzyszczak, Tymoteusz Płonka oraz Ryszard Szambelańczyk.

Roboczy termin ukazania się książki to 31 maja 2005.

Książka w cenie 60,00 zł. Zamówienia należy nadsyłać faxem lub pocztą, z jednoczesną wpłatą należności na konto: 94 1090 1362 0000 0000 6301 9149.