Publikacje

Skuteczna reprezentacja przedsiębiorstwa wod.-kan. zagrożonego wysokimi karami administracyjnymi w postępowaniu przed WIOŚ

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. reprezentowała jedno z wielkopolskich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w postępowaniu administracyjnym przed WIOŚ w Pile, w toku którego Spółce, pierwotnie zagrożonej administracyjnymi karami pieniężnymi przewyższającymi 5 mln zł, wymierzono karę w wysokości zaledwie ok. 560 tys. zł. Karę tę, zgodnie z wnioskiem Spółki odroczono następnie na podstawie art. 317 uPOŚ. Oznacza to, że pod warunkiem terminowego zrealizowania inwestycji wskazanej we wniosku, realna wartość zapłaconej kary będzie równa zeru.