Publikacje

Kolejne przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w stałej obsłudze prawnej Kancelarii

W ostatnim czasie do grona kilkudziesięciu podmiotów zajmujących się zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków będących naszymi stałymi klientami dołączyły 3 kolejne spółki. Kancelaria będzie świadczyć na ich rzecz usługi kompleksowej obsługi prawnej we wszystkich sferach związanych z ich działalnością.

Dwie spółki mają siedziby w Województwie Dolnośląskim a jedna w Wielkopolskim. Świadczą usługi na terenie gmin zamieszkałych przez ponad 100.000 mieszkańców.