Publikacje

Doradztwo korporacyjne

Doradztwo korporacyjne należy do naszych najważniejszych specjalizacji. Świadczymy pełną gamę usług z tego zakresu, obejmującą w szczególności: 

  • zakładanie spółek handlowych wszystkich typów (akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowo-akcyjnych, komandytowych, parterskich i jawnych),
  • zakładanie oddziałów przedsiębiorców zagranicznych,
  • bieżąca (stała i doraźna) obsługa korporacyjna,
  • transakcje kapitałowe, łączenie, podział, przekształcanie, likwidacja i prywatyzacja podmiotów gospodarczych,
  • uczestnictwo w postępowaniach upadłościowych i naprawczych,
  • reorganizacja i restrukturyzacja przedsiębiorstw mające na celu poprawienie ich kondycji finansowej.

Osoba kontaktowa: Jędrzej Jerzmanowski

Wybrane projekty więcej projektów
Wybrane publikacje więcej publikacji