Publikacje

Bieżąca obsługa korporacyjna

W ramach bieżącej obsługi korporacyjnej, między innymi:

  • zapewniamy obsługę zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń spółek,
  • przygotowujemy stosowne uchwały i zarządzenia organów spółek,
  • udzielamy bieżących wyjaśnień, opinii i konsultacji z zakresu prawa korporacyjnego,
  • reprezentujemy klientów w postępowaniach rejestrowych (KRS).