Publikacje

Fuzje i przejęcia - doradztwo transakcyjne

Z racji wieloletniej współpracy z firmą konsultingową Business Expert (www.businessexpert.pl), zajmującej się konsolidacją, prywatyzacją, przekształceniami i restrukturyzacją podmiotów działających na rynku komunalnym, nasza Kancelaria posiada bardzo bogate doświadczenie z zakresu uczestnictwa w procesach przejmowania (nabywania i zbywania akcji/udziałów) i łączenia przedsiębiorstw i majątków.

Uczestniczyliśmy w dziesiątkach najróżniejszych procesów konsolidacji przedsiębiorstw prowadzonych m. in. przez Business Expert, odpowiadając za prawną stronę tych przedsięwzięć. Działaliśmy w tej sferze na rzecz podmiotów gospodarczych z całego kraju.

Posiłkując się potencjałem firmy konsultingowej Business Expert, w tym zespołem ekspertów odpowiedzialnych za powodzenie przedsięwzięć konsolidacji i transformacji przedsiębiorstw od strony organizacyjnej, ekonomicznej i rzeczoznawczej, świadczymy następujące usługi w przedmiotowym zakresie:

  • przygotowywanie kompleksowych analiz prawnych podmiotów gospodarczych w celu zidentyfikowania ryzyk prawnych wiążących się z konsolidacją,
  • opracowywanie prawnej części analiz due diligence i analiz przedprywatyzacyjnych,
  • obsługę procesów nabywania i zbywania akcji i udziałów w spółkach, w tym przejmowania spółek poprzez nabywanie większościowych pakietów ich akcji lub udziałów, 
  • przygotowywanie planów połączenia spółek,
  • doradztwo w procesach łączenia spółek przez przejęcie i przez zawiązanie nowej spółki,
  • doradztwo w zakresie stosowania środków obrony przed wrogimi przejęciami.

Bliższych informacji na temat wybranych, obsługiwanych przez naszych ekspertów od strony prawnej procedur  konsolidacyjnych mogą Państwo zasięgnąć pod następującym linkiem prowadzącym na strony internetowe naszego partnera - Business Expert: fuzje i przejęcia.

Referencje do pobrania tutaj: fuzje i przejęcia.