Publikacje

Przekształcenia i podziały

Z racji wieloletniej współpracy z firmą konsultingową Business Expert (www.businessexpert.pl), zajmującej się konsolidacją, prywatyzacją, przekształceniami i restrukturyzacją podmiotów działających na rynku komunalnym, nasza Kancelaria posiada bardzo bogate doświadczenie z zakresu uczestnictwa w procesach przekształcania i dzielenia przedsiębiorstw.

Uczestniczyliśmy w dziesiątkach najróżniejszych procesów transformacji przedsiębiorstw prowadzonych m. in. przez Business Expert, odpowiadając za prawną stronę tych przedsięwzięć. Działaliśmy w tej sferze na rzecz podmiotów gospodarczych z całego kraju.

Posiłkując się potencjałem firmy konsultingowej Business Expert, w tym zespołem ekspertów odpowiedzialnych za powodzenie przedsięwzięć podziałów i transformacji przedsiębiorstw od strony organizacyjnej, ekonomicznej i rzeczoznawczej, świadczymy następujące usługi w przedmiotowym zakresie:

  • przygotowywanie kompleksowych analiz prawnych podmiotów gospodarczych w celu zidentyfikowania ryzyk prawnych wiążących się z transformacją,
  • opracowywanie prawnej części analiz due diligence,
  • przygotowywanie planów podziału i przekształcenia spółek,
  • doradztwo w procesach podziału spółek we wszystkich możliwych trybach,
  • doradztwo w procesach przekształceń przedsiębiorstw we wszystkich możliwych konfiguracjach.

Bliższych informacji na temat wybranych, obsługiwanych przez naszych ekspertów od strony prawnej procedur przekształceniowych mogą Państwo zasięgnąć pod następującym linkiem prowadzącym na strony internetowe naszego partnera - Business Expert: przekształcenia.

Referencje do pobrania tutaj: przekształcenia.

Świadczymy także usługi z zakresu przekształcania podmiotów innych aniżeli spółki prawa handlowego (przykładowo zakładów budżetowych w spółki prawa handlowego). Więcej -> tutaj