Publikacje

Tworzenie spółek i oddziałów

Świadczymy usługi z zakresu zakładanie spółek handlowych wszystkich typów (akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowo-akcyjnych, komandytowych, parterskich i jawnych), obejmujące m. in.:

  • sporządzanie umów i statutów spółek,
  • sporządzanie regulaminów zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń,
  • konstruowanie umów między wspólnikami/akcjonariuszami,
  • uczestnictwo w postępowaniu rejestrowym w KRS,

Zakładamy również oddziały przedsiębiorców zagranicznych.

Ponadto świadczymy usługi z zakresu zakładania innego rodzaju podmiotów, np. stowarzyszeń i fundacji.