Publikacje

Upadłość

Kancelaria uczestniczy w postępowaniach upadłościowych i naprawczych reprezentując zarówno podmioty zagrożone upadłością, jak również ich wierzycieli.

Świadczone przez nas usługi z tego zakresu obejmują:

  • przygotowywanie programów restrukturyzacyjnych zagrożonych przedsiębiorstw,
  • uczestnictwo negocjacyjne w procedurach układowych i naprawczych,
  • opracowywanie analiz kondycji przedsiębiorstw zagrożonych upadłością,
  • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
  • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych,
  • reprezentację klientów przed organami prowadzącymi postępowanie upadłościowe,
  • reprezentację menedżerów upadłych spółek w procesach sądowych z wierzycielami, jak i wierzycieli uczestniczących w takich procesach.