Publikacje

Infrastruktura i inwestycje

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego w zakresie obsługi projektów inwestycyjnych i infrastrukturalnych. Doradzamy przy transakcjach dotyczących nieruchomości, wspieramy zamawiających i wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, obsługujemy postępowania o charakterze partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Świadczymy usługi zarówno stałe (obsługując m. in. Jednostki Realizujące Projekty infrastrukturalne (współfinansowane ze środków pomocowych) oraz wydziały zamówień publicznych spółek i urzędów), jak i jednorazowe dotyczące wybranych transakcji.

Osoba kontaktowa: Tymoteusz Płonka

Wybrane projekty więcej projektów
Wybrane publikacje więcej publikacji