Publikacje

Proces budowlany i inwestycyjny

Kancelaria świadczy usługi kompleksowego wsparcia w toku postępowań budowlanych i inwestycyjnych. Doradztwo obejmuje zagadnienia związane z opracowywaniem i negocjowaniem umów, prawem budowlanym, zagospodarowaniem przestrzennym itp.

W ramach procesu inwestycyjnego opracowujemy i negocjujemy umowy o roboty budowlane (wykonawstwo i podwykonawstwo), także bazujące na warunkach kontraktowych FIDIC, umowy z projektantami (w tym o nadzór autorski), umowy o wykonywanie nadzoru inwestorskiego i in.