Publikacje

Zamówienia publiczne

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu zamówień publicznych obejmujące:

  • doradztwo prawne na rzecz zamawiających i wykonawców,
  • opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu problematyki zamówień publicznych,
  • nadzorowanie prawidłowego przebiegu procesów udzielania zamówień,
  • doradztwo z zakresu zamówień sektorowych,
  • sporządzanie odwołań,
  • reprezentacja klientów w postępowaniach przed zamawiającym, Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.

Nasze doświadczenia znalazły swój wyraz m. in. w opublikowanej w 2006 r. pozycji książkowej pt. "Zamówienia publiczne po nowelizacji 2006", autorstwa ekspertów kancelarii (więcej informacji na temat książki).