Publikacje

Energetyka cieplna

Prawo energetyczne to także dziedzina, w której procentują nasze doświadczenia związane z obsługą prawną firmy konsultingowej Business Expert, uczestniczącej w dziesiątkach procesów transformacji i prywatyzacji komunalnych przedsiębiorstw energetycznych.

Świadczone przez nas usługi w przedmiotowym zakresie obejmują:

  • doradztwo na rzecz przedsiębiorstw energetycznych z zakresu prawa energetycznego, zamówień publicznych i antymonopolowego,
  • uczestnictwo w procesach fuzji, przejęć i prywatyzacji w sektorze energetycznym,
  • reprezentowanie przedsiębiorstw energetycznych w postępowaniach antymonopolowych,
  • doradztwo z zakresu sporządzania taryf,
  • przygotowywanie umów z odbiorcami usług.