Publikacje

Gospodarka odpadami

Świadczymy usługi kompleksowego doradztwa prawnego z zakresu gospodarki odpadami uwzględniające najnowszy stan prawny po ostatniej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przy współpracy z naszą partnerską firmą - Centrum Konsultingu Business Expert sp. z o.o. sp. k., zapewniamy także:

  • kompleksowe wsparcie transakcyjne w procesach prywatyzacji oraz nie stanowiących prywatyzacji procedurach sprzedaży udziałów spółek odpadowych - tak dla gmin, spółek komunalnych, jak i inwestorów,
  • kompleksowe doradztwo przy przekształceniach komunalnych zakładów budżetowych w spółki prawa handlowego,
  • opracowywanie koncepcji i wdrażanie procesów łączenia i podziałów spółek komunalnych,
  • opracowywanie biznesplanów podmiotów odpadowych.