Publikacje

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw

Istotnym elementem naszej oferty jest stała obsługa prawna, która obejmuje stałe doradztwo z zakresu większości dziedzin prawa związanych z obrotem gospodarczym. W jej skład wchodzą przede wszystkim:

  • bieżące doradztwo korporacyjne (np. przygotowywanie stosownych uchwał organów spółek oraz innej wymaganej dokumentacji),
  • pomoc w zakresie przygotowywania, negocjowanie i weryfikowanie kontraktów handlowych,
  • pomoc w sprawach organizacyjnych i prawno-pracowniczych,
  • zastępstwo procesowe w sądach i przed organami administracji publicznej,
  • prowadzenie spraw windykacyjnych,
  • pomoc w wypełnianiu obowiązków wobec urzędów administracji publicznej i sądów (między innymi wypełnianie i składanie wniosków do KRS),
  • pomoc w wypełnianiu innych obowiązków nałożonych na Spółkę przez przepisy prawa,
  • bieżący monitoring zmian przepisów prawnych dotyczących branż, w których funkcjonują nasi klienci.

Osoba kontaktowa: Jędrzej Jerzmanowski