Publikacje

Kontrakty handlowe

Prawidłowe pod względem prawnym uregulowanie stosunków gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami jest gwarancją długofalowej i bezpiecznej współpracy. Nasi prawnicy, specjalizujący się w prawie handlowym, dysponują znacznym doświadczeniem w sporządzaniu bezpiecznych kontraktów handlowych.

Nasza oferta z powyższego zakresu obejmuje:

  • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy uregulowania stosunków handlowych,
  • sporządzanie kontraktów handlowych wszelkich typów,
  • identyfikację ryzyk związanych z zawarciem konkretnego kontraktu handlowego,
  • uczestnictwo w negocjacjach,
  • wskazywanie podatkowych konsekwencji zawarcia określonego kontraktu handlowego.