Publikacje

Podatki

Świadcząc usługi z zakresu prawa podatkowego zapewniamy w szczególności:

  • wydawanie opinii prawnych dotyczących przepisów ordynacji podatkowej, przepisów ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, od towarów i usług, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz innych ustaw podatkowych,
  • opracowywanie wniosków i wydanie interpretacji podatkowych,
  • reprezentację w postępowaniach podatkowych i sądowych (przed WSA i NSA),
  • doradzanie przedsiębiorcom w przedmiocie wyboru najbardziej korzystnego pod względem podatkowym modelu uregulowania ich stosunków handlowych z kontrahentami,
  • wskazywanie przedsiębiorcom najbardziej korzystnych dla nich pod względem podatkowym form organizacyjno-prawnych działalości (spółki, holdingi itp.),
  • doradztwo w zakresie podatkowej optymalizacji przy trasakcjach i restrukturyzacjach kapitałowych.