Publikacje

Postępowania administracyjne

Obsługując przedsiębiorstwa komunalne, jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców działających w sferach poddawanych ograniczeniom administracyjnym, w codziennej praktyce zajmujemy się prawem administracyjnym. W szczególności świadczymy w tym zakresie takie usługi jak:

  • opracowywanie opinii z zakresu materialnego i procesowego prawa administracyjnego oraz procedury sądowo-administracyjnej,
  • reprezentacja klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi (WSA i NSA),
  • opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów (uchwał, zarządzeń) organów jednostek samorządu terytorialnego.