Publikacje

Prawo pracy, menedżerowie

Wsparcie z zakresu prawa pracy jest jednym z podstawowych elementów stałej obsługi prawnej. Świadczymy usługi z zakresu tak indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy, do których należą w szczególności:

 • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz innych dokumentów związanych z nawiązywaniem stosunku pracy,
 • doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnego sposobu nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy,
 • tworzenie i opiniowanie regulaminów oraz innych wewnętrznych przepisów prawa pracy,
 • reprezentowanie pracowników i pracodawców w sporach sądowych i pozasądowych wynikających z prawa pracy,
 • doradztwo dotyczące przenoszenia zakładów pracy w trybie art. 23(1) k.p. przy restrukturyzacjach kapitałowych.

Świadczymy także specjalistyczne usługi doradcze dotyczące stosunków pomiędzy spółkami handlowymi (i innymi podmiotami gospodarczymi) a ich kadrą zarządzającą. Obejmują one:

 • doradztwo w zakresie sposobu regulacji stosunków korporacyjnych i pracowniczych wiążących menedżerów z zarządzanymi przez nich podmiotami,
 • przygotowywanie umów o pracę i kontraktów menedżerskich,
 • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji,
 • doradztwo w sprawach podatkowych dotyczących menedżerów (opodatkowanie wynagrodzenia menedżerów),
 • reprezentowanie menedżerów w sporach ze spółkami,
 • reprezentowanie menedżerów w sporach sądowych z wierzycielami upadłych spółek.