Publikacje

Windykacja

Świadcząc usługi z zakresu odzyskiwania niespłaconych należności zapewniamy:

  • przedsądowe dochodzenie niespłaconych należności,
  • reprezentację w postępowaniach sądowych,
  • reprezentację w postępowaniach egzekucyjnych,
  • reprezentację w postępowaniach upadłościowych.