Publikacje

Upadłość i restrukturyzacja

RESTRUKTURYZACJA

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest obecnie najprostszym, najszybszym i najbardziej popularnym sposobem na oddłużenie przedsiębiorstwa. Prowadzone jest w oparciu o umowę z nadzorcą układu i wymaga minimalnej aktywności ze strony sądu. Za sprawą zamieszczenia przez nadzorcę układu obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, zawieszeniu ulegają postępowania egzekucyjne, dzięki czemu dłużnik zyskuje oddech finansowy. Jest to czas, w którym przedsiębiorca może podjąć negocjacje z kluczowymi wierzycielami, tak aby sformułowane wspólnie z nadzorcą układu propozycje układowe, miały możliwość zyskania aprobaty przez wierzycieli podczas głosowania nad układem, zaś zatwierdzenie przyjętego przez wierzycieli układu przez sąd, powoduje redukcję posiadanych przez dłużnika zobowiązań do wysokości określonej w układzie.

W razie zainteresowania, zapraszamy do kontaktu z nami. Wyjaśnimy, na czym w szczegółach polega postępowanie o zatwierdzeniu układu i przeprowadzimy Państwa przez ten proces.

Inne postępowania restrukturyzacyjne

Czasami postępowanie o zatwierdzenie układu może nie być właściwym postępowaniem restrukturyzacyjnym dla prowadzonej przez Państwa działalności. Może tak być za sprawą obowiązywania nierentownych umów, których nie można wypowiedzieć (np. umowy najmu lokali w galeriach handlowych), dużej skali istniejącego zadłużenia albo liczby posiadanych wierzytelności spornych. Prawo restrukturyzacyjne oprócz postępowania o zatwierdzenie układu przewiduje także możliwość restrukturyzacji zobowiązań w ramach przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego i postępowania sanacyjnego.

Zapraszamy do kontaktu z nami w tych sprawach. Dokonamy oceny, które z postępowań restrukturyzacyjnych jest odpowiednie dla Państwa przedsiębiorstwa i złożymy wniosek o otwarcie właściwego dla Państwa postępowania restrukturyzacyjnego.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Prowadzili Państwo działalność gospodarczą, która się nie powiodła i mają Państwo z tego tytułu liczne zobowiązania? A może zorientowali się Państwo, że kwota zadłużenia wynikająca z zaciągniętych kredytów konsumenckich i „chwilówek” jest na tyle duża, że nie będą Państwo w stanie spłacić tego zadłużenia z posiadanego majątki i uzyskiwanych dochodów? Jeśli tak, dobrym rozwiązaniem może być skorzystanie z upadłości konsumenckiej. W ramach ustalonego przez sąd planu spłaty są Państwo wówczas zobowiązani do spłaty posiadanych zobowiązań w stosunku do swoich możliwości finansowych, a po maksymalnym okresie 36 miesięcy, Państwa zobowiązania zostają umorzone.

Zapraszamy do kontaktu z nami. Przygotujemy i złożymy dla Państwa wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, który jest pierwszym krokiem w stronę życia bez długów.

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

Są Państwo przedsiębiorcami, którzy utracili płynność finansową? Albo wspólnikami spółki osobowej lub członkami zarządu spółki kapitałowej, która nie jest w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych i chcą Państwo zapobiec grożącej Państwu osobistej odpowiedzialności odszkodowawczej za zobowiązania spółki? Gdy skala posiadanego zadłużenia jest na tyle duża, że środki restrukturyzacyjne nie będą w stanie doprowadzić do odzyskania płynności finansowej Państwa przedsiębiorstwa, może jest to właściwy moment, aby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.

Zapraszamy do kontaktu z nami. Dokonamy oceny, czy jest to właściwy czas na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości i w razie potrzeby złożymy dla Państwa taki wniosek za pośrednictwem systemu informatycznego dedykowanego do obsługi postępowań upadłościowych, tj. w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Należy pamiętać, że wniosek o ogłoszenie upadłości złożony poza systemem informatycznym nie wywołuje skutków prawnych.

Osoba kontaktowa: Damian Czaplicki - radca prawny i doradca restrukturyzacyjny