Publikacje

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw i JRP

W ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oferujemy w szczególności:

 • specjalistyczne doradztwo branżowe obejmujące ustawodawstwo dotyczące sektora wodociągowo-kanalizacyjnego,
 • sporządzanie regulaminów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, umów na dostawę wody lub odbiór ścieków zawieranych z odbiorcami indywidualnymi i przedsiębiorcami (w tym ze znaczącymi dostawcami ścieków), umów hurtowej dostawy wody i hurtowej sprzedaży ścieków,
 • doradztwo na etapie przygotowywania taryf, reprezentacja przedsiębiorstw na taryfowych sesjach rad gmin,
 • bieżące doradztwo korporacyjne (np. przygotowywanie stosownych uchwał organów spółek oraz innej wymaganej dokumentacji),
 • pomoc w sprawach organizacyjnych i prawno-pracowniczych,
 • doradztwo z zakresu zamówień publicznych (w tym sektorowych),
 • prowadzenie spraw windykacyjnych,
 • reprezentacja klientów przed sądami powszechnymi w sprawach branżowych, takich jak między innymi procesy o przejęcie urządzeń lub rozliczenie nakładów inwestorów prywatnych,
 • reprezentacja klientów w postępowaniach administracyjnych,
 • reprezentacja klientów w postępowaniach antymonopolowych,
 • bieżący monitoring legislacyjny w zakresie przepisów branżowych.

Obsługujemy zarówno całe przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, jak i wyodrębnione w ich ramach Jednostki Realizujące Projekty współfinansowane ze środków pomocowych.