Publikacje

Roszczenia dot. urządzeń przesyłowych

Reprezentujemy gminy, przedsiębiorstwa przesyłowe oraz osoby fizyczne i prawne w postępowaniach dotyczących urządzeń przesyłowych obejmujących spory m. in. o:

  • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntów,
  • odszkodowanie,
  • nakazanie usunięcia urządzeń (roszczenia negatoryjne),
  • ustanowienie służebności przesyłu,
  • zasiedzenie służebności.