Publikacje

Weryfikacja taryf

Świadcząc usługi z zakresu weryfikacji taryf zapewniamy:

  • analizę taryf w kontekście przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzenia taryfowego,
  • doradztwo na etapie opracowywania taryf,
  • reprezentację przedsiębiorstw na taryfowych sesjach rad gmin.

We współpracy z naszymi parnterami zapewniamy także weryfikację taryf pod kątem celowości ponoszenia kosztów.