Publikacje

Karol Skrzypiński

Karol Skrzypiński

Karol Skrzypiński

Prawnik, ekonomista
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W pracy na rzecz Kancelarii opracowuje analizy prawne przedsiębiorstw i koncepcje ich restrukturyzacji.

  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu,
  • Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
  • Specjalista z zakresu prawa publicznego gospodarczego,
  • Włada językiem angielskim.